Pravne informacije

Ova Pravila za obradu ličnih podataka (u daljem tekstu „Pravila“) primjenjuju se na sve podatke koje AGROTRADE Company LLC, TIN 5262097334 (u daljnjem tekstu: Administracija web mjesta) mogu dobiti o korisniku dok koristi web stranicu https://potatosystem.ru/ ( u daljnjem tekstu: web mjesto), usluge, usluge, programi i proizvodi web stranice (u daljnjem tekstu: Usluge). Korisnikov pristanak na pružanje osobnih podataka danih u skladu s ovim Pravilima u okviru korištenja jedne od Usluga odnosi se na sve usluge web stranice.

Korištenje Usluga web stranice znači bezuvjetni pristanak korisnika na ovu Politiku i uvjete za obradu njegovih osobnih podataka navedenih u njoj; u slučaju da se ne slažu s ovim uvjetima, korisnik bi se trebao suzdržati od korištenja Usluga web stranice.

1. Osobni podaci korisnika koje uprava web mjesta prima i obrađuje.

1.1. U okviru ove Politike, „lični podaci o korisniku“ znače:

1.1.1. Osobni podaci koje korisnik pruža o sebi neovisno o prijenosu bilo kakvih podataka o sebi u procesu korištenja Usluga web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće osobne podatke korisnika:

  • prezime, ime, patronim;
  • podaci za kontakt (adresa e-pošte, kontakt telefon);

1.1.2. Podaci koji se automatski prenose na Usluge web stranice tijekom njihove upotrebe pomoću softvera instaliranog na korisnikov uređaj, uključujući IP adresu, podatke iz kolačića, podatke o korisničkom pregledaču (ili drugom programu koji pristupa uslugama), vrijeme pristup, adresa tražene stranice.

1.1.3. Ostale informacije o korisniku, čije je prikupljanje i / ili pružanje potrebno za korištenje Usluga.

1.2. Ovo se pravilo odnosi samo na usluge web lokacije. Administracija web stranice ne kontrolira i nije odgovorna za stranice treće strane na koje korisnik može kliknuti na linkove dostupne na web mjestu. Na takvim web lokacijama korisnik može prikupljati ili zahtijevati druge lične podatke, a mogu se i druge radnje izvršiti.

1.3. Uprava web mjesta ne provjerava točnost osobnih podataka koje pružaju korisnici i ne prati njihovu pravnu sposobnost. Međutim, Administracija web mjesta pretpostavlja da korisnik pruža pouzdane i dovoljne osobne podatke o pitanjima predloženim u registracionom obrascu, te te podatke ažurira.

Svrhe prikupljanja i obrade ličnih podataka korisnika.

2.1. Administracija web stranice prikuplja i pohranjuje samo one osobne podatke koji su potrebni za pružanje usluga korisniku.

2.2. Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe:

2.2.1. Identifikacija stranke u okviru korištenja Usluga web stranice;

2.2.2. Pružanje korisniku prilagođenih usluga;

2.2.3. Obaveštavanje korisnika o pitanju koje ga zanima;

2.2.4. Po potrebi kontaktirajte s korisnikom, uključujući slanje obavijesti, zahtjeva i informacija u vezi s korištenjem Usluga, pružanjem usluga, kao i obradu zahtjeva i aplikacija od korisnika;

2.2.5. Poboljšanje kvaliteta Usluga, jednostavnost upotrebe, razvoj novih Usluga;

2.2.6. Provođenje statističkih i drugih studija zasnovanih na anonimnim podacima.

2.2.7. Pružanje informacija o ostalim ponudama stranice i partnerima.

3. Uvjeti za obradu osobnih podataka korisnika i njihov prijenos trećim osobama.

3.1. Administracija web stranice pohranjuje osobne podatke korisnika u skladu s internim propisima određenih usluga.

3.2. U pogledu osobnih podataka korisnika čuva se njegova povjerljivost, osim u slučajevima kada korisnik dobrovoljno pruža informacije o sebi za opći pristup svim korisnicima Web stranice.

3.3. Uprava web stranice ima pravo na prijenos osobnih podataka korisnika trećim osobama u sljedećim slučajevima:

3.3.1. Korisnik je izričito pristao na takve radnje;

3.3.2. Prijenos je potreban u sklopu korisnikove upotrebe određene Usluge ili radi pružanja usluga korisniku. Kada koristi određene Usluge, korisnik se slaže da određeni dio njegovih osobnih podataka postaje javno dostupan.

3.3.3. Prijenos osiguravaju ruska ili druga državna tijela, u okviru postupka utvrđenog zakonom;

3.3.4. Takav se prijenos događa kao dio prodaje ili drugog prijenosa prava na web mjesto (u cijelosti ili djelomično), a sve obveze poštivanja odredaba ove Politike u vezi s osobnim podacima koje je stjecatelj prenio prebacuju se na stjecatelja;

3.4. Prilikom obrade osobnih podataka korisnika, Uprava web mjesta vodi se Saveznim zakonom "O osobnim podacima" od 27.07.2006. N 152-FZ koji je bio na snazi ​​u vrijeme prijave.

3.5. Obrada navedenih osobnih podataka provest će se mješovitom obradom osobnih podataka (prikupljanje, sistematizacija, akumulacija, pohrana, pojašnjenje (ažuriranje, promjena), uporaba, depersonalizacija, blokiranje, uništavanje osobnih podataka).
Obrada osobnih podataka može se provesti kako pomoću alata za automatizaciju, tako i bez njihove upotrebe (na papiru).

4. Promjena od strane korisnika ličnih podataka.

4.1. Korisnik može u bilo kojem trenutku promijeniti (ažurirati, dopuniti) osobne podatke koje mu je pružio ili njegov dio.

4.2. Korisnik može povući i osobne podatke koje mu je pružio, podnijevši takav zahtjev Upravi za web mjesto pisanim zahtjevom.

5. Mjere koje se koriste za zaštitu ličnih podataka korisnika.

5.1. Uprava web mjesta poduzima sve potrebne mjere zaštite svih osobnih podataka koje pružaju korisnici.

5.2. Pristup osobnim podacima dostupan je samo ovlaštenim zaposlenicima Uprave za web mjesto, ovlaštenim zaposlenima trećih kompanija (tj. Pružateljima usluga) ili poslovnim partnerima.

5.3. Svi zaposlenici Uprave za web mjesto koji imaju pristup ličnim podacima moraju se pridržavati pravila kojima se osigurava povjerljivost i zaštita ličnih podataka. Kako bi se osigurala povjerljivost podataka i zaštitili osobni podaci, Uprava za web mjesto podržava poduzimanje svih mjera neophodnih za sprečavanje neovlaštenog pristupa.

5.4. Osiguranje sigurnosti ličnih podataka postiže se i sljedećim mjerama:

  • izrada i odobravanje lokalnih propisa koji reguliraju obradu ličnih podataka;
  • provedba tehničkih mjera kojima se smanjuje vjerojatnost realizacije prijetnji sigurnosti osobnih podataka;
  • vršenje periodičnih provjera stanja sigurnosti informacijskih sustava.

6. Promjena politike privatnosti. Važeći zakon.

6.1. Uprava web mjesta ima pravo izmjene ovih Pravila o privatnosti. Nova verzija Pravilnika stupa na snagu od trenutka objave na Stranici, ako novom verzijom Politike nije drugačije određeno.

6.2. Na ovu Politiku primjenjuje se trenutno zakonodavstvo Ruske Federacije i odnos između korisnika i Administracije web mjesta koji nastaje u vezi s primjenom Politike na obradu osobnih podataka.

7. Povratne informacije Pitanja i prijedlozi.

Sve prijedloge ili pitanja u vezi s ovom Politikom treba pismeno prijaviti upravi web lokacije.

Dobrodošli nazad!

Prijavite se u profil

Kreirajte profil

Popunite polja za registraciju

Ponovite lozinku

Unesite svoje korisničko ime ili adresu e-pošte da biste resetirali lozinku.

Dodavanje novog popisa za reprodukciju